W 2015 R. TRANSJURA NIE BĘDZIE ORGANIZOWANA.

Regulamin TRANSJURA'2014"Idea TRANSJURY kieruje się w stronę maksymalnej samowystarczalności zawodników i tym samym NIEDOPUSZCZAMY jakiejkolwiek możliwości pomocy zorganizowanej i przygotowanej od osób trzecich."


ZAPRASZAMY SIĘ DO ZAPOZNANIA SIĘ Z

REGULAMINEM TRANSJURY'2014 - ver. z 06.03.2014
W regulaminie - ver. z dnia 06.03.14 dokonano zmiany wysokości opłaty startowej podstawowej, zmniejszając ją o 20 pln dla każdej z tras. Poniżej mamy do ew. porównania poprzednią wersję regulaminu.
regulamin - ver. z 20.01.2014


W regulaminie - ver. z dnia 20.01.14 dokonano zmian dotyczących: sprecyzowania lokalizacji startów i mety, powiększono limit czasowy trasy basic o 1 h.,dokonano zmian w nagrodach losowanych - zamiast 1 bonu do sklepu sportowego mamy już 2 notebooki o łącznej wartości ok. 3,5 tys. pln.,dodano nagrodę finansową dla trasy hard, uszczegółowiono kwestię dyskwalifikacji za skracanie trasy, dokonano poprawek stylistycznych oraz dodano podpunkt o danych osobowych. Poniżej mamy do ew. porównania poprzednią wersję regulaminu.
regulamin - ver. z 20.12.2013